Boosheid / Agressie

Iedereen is wel eens boos. Sommige mensen zijn echter zo vaak boos of zelfs agressief dat ze zichzelf of hun omgeving hiermee schade berokkenen. Dan is het verstandig om iets met je boosheid te doen.

Wij bieden verschillende trainingen aan waarin gewerkt wordt aan boosheidscontrole. Dit gebeurt vaak in combinatie met het aanleren van een aantal sociale vaardigheden. Tevens wordt er aandacht besteed aan je gedachten en gevoelens t.a.v. verschillende lastige situaties.

Comments are closed.