TACt / (WS)ART

TrainingEen intensieve evidence based (groeps) training voor jongeren.

Opdrachtgevers zijn de Raad voor de Kinderbescherming, het Altra College en Jeugdzorg en de Bascule.

 

 

Voor wie

De TACt / (WS)ART is een intensieve (groeps) training voor jongeren (van 12 tot 23 jaar met een IQ boven de 70) die problemen ondervinden met het omgaan met agressie, het reguleren van gedachten, gevoelens en gedrag, waardoor hun normale ontwikkeling onder druk komt te staan.

 

De (WS)ART training wordt gegeven: als leerstraf, op scholen en in (behandel) instellingen.

 

Doel

De WSART training helpt je om met moeilijke situaties goed om te gaan. Bijvoorbeeld door rustig te blijven, terwijl jij je boos voelt worden. Hierdoor verminder je het risico op agressief of crimineel gedrag.

 

Duur

WSART is een groepstraining en bestaat uit drie verschillende onderdelen. Elk onderdeel bestaat uit tien bijeenkomsten, dus het zijn er dertig in totaal. Per week zijn er twee trainingsdagen en neem je deel aan drie bijeenkomsten.

 

Omschrijving

Samen met de trainers kijk je naar wat je al kan en wat je nog moet leren (jouw leerdoelen).

Je leert bijvoorbeeld om na te denken voor je iets doet en tegen je vrienden te zeggen wat je wel of juist niet wilt. Hierdoor leer je anders om te gaan met anderen. Tijdens de training doe je ook oefeningen. Je probeert uit hoe je iets op een andere manier kunt doen. Je krijgt hiervoor huiswerkopdrachten. Het is de bedoeling dat je thuis gaat gebruiken wat je leert tijdens de training.

Je ouders worden altijd bij de training betrokken en zijn aanwezig bij drie gesprekken: het kennismakingsgesprek, een tussentijds gesprek en het eindgesprek. Daarnaast is er een bijeenkomst voor je ouders alleen, in de derde week van de training. Daarin krijgen zij te horen wat er in de training gebeurt en hoe zij je kunnen steunen. Bijvoorbeeld door je te helpen met je huiswerkopdrachten.

 

Voor uitgebreide informatie kun je terecht bij:
Nederlands Jeugd Instituut, kennis over jeugd en opvoeding;
Klik hier voor de folder WSART van de Raad van de Kinderbescherming

 

Trainer(s)

Alle WSART trainers van 2skills zijn door PI-Research gecertificeerde trainers.

 

Data, tijden en locatie(s)

Samen met de Raad van de Kinderbescherming, je school of de instelling wordt bekeken wanneer het voor de meeste deelnemers het beste moment is dat de training plaatsvindt.

 

Kosten

De kosten van de training worden betaald door de Raad van de Kinderbescherming, je school of de instelling waar je verblijft.

Comments are closed.