Remweg

Voor wie

Remweg is bedoeld voor zowel kinderen en jongeren met ADHD als hun ouders en professionele opvoeders.

 

Doel

Remweg richt zich enerzijds op een toename van zelfcontrole bij de kinderen. Anderzijds richt het zich op het verbeteren van de vaardigheden van ouders en andere opvoeders in de omgang met het kind.

 

Duur

De training aan de kinderen/jongeren bestaat uit 7 bijeenkomsten. De ouders komen 2-3 keer voor een gesprek

 

Omschrijving

Bij remweg leren kinderen/jongeren minder druk en impulsief te handelen. Door eerst te leren stoppen, kijken en luisteren ontwikkelt het kind een basis werkhouding die nodig is om zich goed te kunnen oriënteren op taken en problemen. Vervolgens leert het kind zijn denken en handelen te sturen doordat het zich telkens de volgende 4 concrete vragen stelt: 1. Wat moet ik doen? 2. Hoe kan ik het doen? 3. Gebruik ik mijn plan? 4. Hoe heb ik het gedaan?

Comments are closed.