Tools4U

TrainingCognitieve en sociale vaardigheidstraining.

 

2skills voert deze training uit voor de Raad van de Kinderbescherming.

 

Voor wie

De Tools4U training is een leerstraf. Deze wordt opgelegd door de kinderrechter aan jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer delicten gepleegd hebben.

 

Er bestaat ook een plusvariant van de standaard Tools4u training. Er zijn dan extra trainingsbijeenkomsten voor ouders.

 

Doel

De Tools4U training heeft als doel om de kans op delictherhaling te verminderen. De training richt zich op het compenseren van cognitieve en sociale vaardigheidstekorten van de jongere die een rol hebben gespeeld bij de delictpleging en op het versterken van zijn of haar protectieve vaardigheden.
Bij de plusvariant is er op gericht de vaardigheden van ouders op het gebied van monitoring en het oplossen van problemen te versterken.

 

Duur

Elke bijeenkomst duurt 1 ,5 uur.
Er zijn 3 varianten:

8 bijeenkomsten;
12 bijeenkomsten;
16 bijeenkomsten;

 

Omschrijving

De Tools4U training kent 3 fasen:
1. Kennismaking, informatieverzameling en bewustwording (2 bijeenkomsten)
2. Training van vaardigheden (6 of 10 bijeenkomsten)
3. Afsluiting (½ bijeenkomst)

 

Voor uitgebreide informatie kun je terecht bij:
Nederlands Jeugd Instituut, kennis over jeugd en opvoeding; Tools4U
Raad van de Kinderbescherming, folder Tools4U


Trainer(s)

Alle Tools4U trainers zijn door PI-Research gecertificeerde trainers.

 

Data, tijden en locatie(s)

Samen met de jeugdige, ouders, de Raadsmedewerker en eventueel andere wordt bepaalt wanneer de training plaats zal vinden.

 

Kosten

Wanneer een jeugdige de Tools4U opgelegd heeft gekregen wordt de betaald door de Raad van de Kinderbescherming.

 

 

Comments are closed.